Regulamin


§1. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym MAMANATURA.PL.

2. Sklep Internetowy MAMANATURA działający pod adresem www.mamanatura.pl prowadzony jest przez firmę MANA DESIGN Marta Naryniecka, siedziba: ul. Wrocławska 47, 55-040 Bielany Wrocławskie, NIP 896-122-64-65, Regon 021854600.


§2. Składanie zamówień


1. Sklep MAMANATURA prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem internetu.

2. Zamówienia są składane przez Kupującągo poprzez umieszczenie poszczególnych produktów w koszyku oraz po zatwierdzeniu formularza zamówienia. Następnie Kupujący otrzymuje drogą e-mailową potwierdzenie złożenia zamówienia z linkiem, który należy wybrać, aby zakończyć procedurę składania zamówienia. W momencie potwierdzenia przez Kupującego przesłanego linku dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy sklepem internetowym MAMANATURA a Kupującym. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.

3. Dostawy produktów odbywają się w każdy czwartek (w godzinach popołudniowych i wieczornych). Zamówienia złożone i potwierdzone do poniedziałku do godz: 22:00 (nabiał do niedzieli do godz: 18:00) są dostarczane w czwartek tego samego tygodnia, zamówienia złożone później dostarczane są w kolejny czwartek.

4. Kupujący może anulować złożone zamówienie, ale nie później niż do poniedziałku do godz: 22:00. Aby anulować zamówienie należy wysłać wiadomość e-mail na adres: kontakt@mamanatura.pl z prośbą o jego anulowanie, podając w treści wiadomości numer zamówienia.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do niedostarczenia zamówionego produktu, w sytuacji gdy produkt jest niedostępny u producenta. W przypadku płatności za zamówienie przelewem zwrot zapłaty za niedostarczony produkt nastąpi gotówką razem z dostawą. 

6. Produkty prezentowane na stronie Sklepu z kategorii warzywa, owoce, sery nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego. Są to produkty naturalne wytworzone przez naturę lub są wynikiem procesu produkcyjnego, w którym nie jest możliwe i celowe wytwarzanie identycznych produktów. Wszystkie pozostałe prezentowane produkty dokładnie odzwierciedlają ofertę sklepu.

7. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

8. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

9. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane w zamówieniu dane są niekompletne lub nieprawdziwe.

§3. Ochrona danych osobowych


1. Kupujący zobowiązany jest do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych wskazanych w formularzu zamówienia. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu, które są niezbędne do realizacji zamówienia.

2. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania (po zalogowaniu się do Sklepu w zakładce Moje dane) oraz żądania ich usunięcia z bazy danych sklepu.

3. Dane osobowe są przetwarzane przez Sklep tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy i nie są udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem:
gdy Kupujący wybiera formę płatności za zamówienie przelewem elektronicznym, wówczas dane Kupującego przekazywane są do dotPay, który oprócz sklepu, staje się Administratorem Danych Osobowych. Dane osobowe są przetwarzane przez dotPay tylko i wyłącznie w celu realizacji płatności.

§4. Dostawy


1. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Wrocławia oraz Gmin: Kobierzyce. Żórawina, Kąty Wrocławskie.

2. Dostawy produktów odbywają się w każdy czwartek. Zamówienia złożone i potwierdzone do poniedziałku do godz: 22:00 (nabiał do niedzieli do godz: 18:00) są dostarczane w czwartek tego samego tygodnia (dostawa w godzinach popołudniowych i wieczornych), zamówienia złożone później dostarczane są w kolejny czwartek.

3. Dostawa zamówień produktów o wartości powyżej 100,00 zł jest bezpłatna. Za dostawę zamówienia produktów o wartości poniżej 100,00 zł zostanie naliczona opłata w wysokości 9,00 zł, która zostanie dodana do wartości zamówienia.

4. Realizacja zamówienia odbywa się poprzez dostarczenie zamówionych towarów pod wskazany w formularzu zamówienia adres Kupującego/adres dostawy.

5. Jeżeli zamawiane były produkty na wagę, w dniu dostawy Kupujący otrzymuje ze sklepu e-maila z informacją o ostatecznej kwocie do zapłaty.

6. Do każdej paczki z zakupami dołączany jest dowód zakupu. Na życzenie klienta zostanie wystawiony paragon lub faktura.

                                                                        §5. Formy płatności


1. Kupujący może zapłacić  za złożone zamówienie wybierając jedną z poniższych form płatności:

a) gotówką przy odbiorze: należność pobiera dostawca zakupów,
b) przelewem elektronicznym poprzez platformę PayU,
Przy wyborze tej formy płatności nie są doliczane żadne dodatkowe opłaty.
Po zaznaczeniu tej formy płatności Kupujący przekierowywany jest na stronę wybranego banku, gdzie Kupujący potwierdza wypełniony szablon przelewu. Korzystając z tej formy płatności w ciągu kilkunastu minut Sklep otrzymuje potwierdzenie dokonania płatności za zamówienie.
c) przelewem elektronicznym


2. Przy zamówieniach produktów, które sprzedawane są na wagę ostateczna kwota do zapłaty może różnić od kwoty zatwierdzonego przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie mailem w dniu dostawy przed dostarczeniem zakupów.

3. W przypadku wyboru płatności za zamówienie przelewem elektronicznym/kartą kredytową, ewentualna nadpłata zostanie Kupującemu zwrócona gotówką w dniu dostawy zakupów.
Jeżeli wartość zamówienia będzie wyższa niż kwota zapłacona przelewem elektronicznym/kartą kredytową, Kupujący zostanie poproszony o wyrównanie różnicy gotówką w momencie dostawy zakupów.

4. Sklep dołoży wszelkich starań, aby ewentualne różnice wartości były jak najmniejsze.

5. W przypadku, gdy Kupujący dokona płatności przelewem elektronicznym/kartą kredytową za zamówienie a następnie je anuluje lub zamówienie zostanie anulowane przez Sklep cała kwota wpłacona przez Kupującego zostanie zwrócona na wskazany rachunek bankowy.

§6. Reklamacje i zwroty


1. Kupujący ma prawo do wymiany produktu na inny jeżeli po otrzymaniu zakupów jest niezadowolony z jakości któregoś z produktów. W przypadku niedostępności danego produktu, sklep zaproponuje Kupującemu zastąpienie reklamowanego produktu innym dostępnym w sklepie produktem podobnym. Jeżeli żadna z podanych form rekompensaty nie zostanie zaakceptowana przez Kupującego, Sklep zwróci wartość reklamowanego produktu na podany przez Kupującego rachunek bankowy.

2. Ponieważ artykuły spożywcze, które dostarczamy mają krótki termin przydatności do spożycia, Kupujący powinien niezwłocznie po otrzymaniu zakupów zawiadomić sklep o swoich zastrzeżeniach do jakości produktu. Reklamacje produktów, które mają długi okres przydatności do spożycia powinny być zgłaszane nie później niż określony na opakowaniu termin trwałości.

§7. Postanowienia końcowe


1. Kupujący składając zamówienie oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, którego brzmienie staje się integralną częścią umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu mamanatura.pl. Regulamin jest powszechnie dostępny na stronie www.mamanatura.pl. Kupujący może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.

2. Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia regulaminu wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia i umieszczenia na stronie internetowej sklepu www.mamanatura.pl.

3. Spory wynikłe z transakcji między Kupującym a sklepem rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.